Referencje

Wybrane referencje

W Polsce pracuje ponad 350 układów pomiarowych KAMA w większości służą do rozliczeń finansowych, spełniają wymogi obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska, prawa wodnego, przepisów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, spełnia wymogi dyrektyw UE EMC & LVD posiada znak CE. Wśród wielu zadowolonych klientów znajdują się zakłady produkcyjne, oczyszczalnie ścieków, elektrownie, gminy, zwik.
Zachęcamy do zapoznania się z mapą oraz listą, gdzie wyróżniliśmy parę z nich.