Oferta

Układ Pomiarowy KAMA

Układ pomiarowy KAMA służy do pomiaru natężenia przepływu wód opadowych i ścieków w kanałach otwartych i w rurociągach częściowo wypełnionych o spływie grawitacyjnym. Układ KAMA bazuje na autorskich opracowaniach –  opatentowanej zwężce serii KAMA oraz na urządzeniu służącym do przetwarzania i zapisywania danych – stacji Sm-03 wraz z czujnikiem. Całość sprzedawana jest wyłącznie jako komplet wraz z montażem i serwisem.
Specjalizujemy się w produkcji układów pomiarowych KAMA (przepływomierzy) do wód opadowych i ścieków o spływie grawitacyjnym w kanałach otwartych i rurociągach częściowo wypełnionych, w tym także przelewów burzowych.

Najważniejsze Zalety Układu Pomiarowego KAMA

Precyzyjny pomiar
Precyzyjny pomiar w całym zakresie pomiarowym od 0,00 m3/h.
Szybki montaż
Możliwość zabudowy w istniejącej kanalizacji.
Dowolne średnice kolektorów
Możliwość zabudowy w szerokim zakresie średnic kolektorów.
Montaż na wylocie rzek
Możliwość montażu na wylotach do rzek - gdzie występuje tzw. cofka.
Łatwość kontroli
Łatwa kontrola i kalibracja.
Możliwość budowy sieci monitoringu
Obsługa wielu urządzeń w jednej aplikacji.
Łatwość obsługi
Prosta i intuicyjna obsługa.
Samooczyszczanie
Zdolność samooczyszczania zwężki.
Zdalny dostęp
Zdalny odczyt przez aplikację Android lub w systemie Windows.
Transmisja danych
Transmisja danych do sieci AKPIA, internet i Ethernet.
Raporty i powiadomienia
Raporty i powiadomienia SMS i Email.

Zasada pomiaru

Pomiar natężenia przepływu następuje pośrednio, wyjątkowo dokładny czujnik poziomu mierzy wysokość spiętrzenia cieczy, zwężka stabilizuje rozkład prędkości w przekroju przepływającego medium i wymusza laminarny układ strugi na długości zwężki a stacja Sm-03 przelicza tą wartość korzystając z hydraulicznej charakterystyki zwężki na wartość natężenia przepływu. Dokładność pomiaru zachowana jest zarówno przy minimalnym przepływie oraz przy całkowitym zalaniu zwężki.
Czujnik reaguje na zmianę poziomu spiętrzenia ścieków już od 0,3mm.

Innowacyjna Zwężka

Zwężki serii KAMA to innowacyjne rozwiązanie objęte ochroną na zasadzie praw autorskich patentów i wzorów wspólnotowych. Zwężka wykonana jest z laminatu zbrojonego na bazie żywic chemoodpornych, dzięki czemu sprawdzi się nawet przy bardzo agresywnych ściekach. Kształt zwężki nie przewęża kanału i pozwala na swobodny przepływ całą szerokością kanału. Stacja Sm-03 rejestruje i przetwarza dane. Odczyt danych możliwy jest bezpośrednio na dużym kolorowym wyświetlaczu.
Stacja Sm-03 może znajdować się w szafce pomiarowej lub w budynku. W zależności od sposobu zasilania – akumulatorowe sieciowe lub solarne może być oddalona od zwężki do 1000 m.
Dane można wyświetlić również poprzez aplikacje Android H2O MON-stream lub po zalogowaniu się poprzez stronę internetową.

Dobór Zwężki

01
Zwężki serii KAMA U
 
Dla kanałów o przekroju kołowym jajowym i rurociągów o średnicy 100 mm-300 mm
02
Zwężki serii KAMA R
 
Dla rurociągów o średnicy 300-1800mm
03
Zwężki serii KAMA Euro
 
Dla kanałów o przekroju prostokątnym od szerokości 400-2500 mm
04
Zwężkę serii KAMA mogą być montowane w typowych studzienkach betonowych średnicy minimum 1000 mm, komorach pomiarowych lub kanałach.
05
Wszystkie zwężki serii KAMA realizują pomiar od 0,00m3/h aż do pełnej wydajności kanału lub kolektora.
06
Opracowana technologia montażu pozwala na zabudowę zwężki na pracujących instalacjach.

Stacja Sm-03

Stacja Sm-03 rejestruje i przetwarza dane.Odczyt danych możliwy jest bezpośrednio na dużym kolorowym wyświetlaczu bądź poprzez aplikacje Android H2O MON-Stream czy po zalogowaniu się poprzez stronę internetową Bazując na systemie zdalnego odczytu danych H2O MON-Stream istnieje możliwość zbudowania własnego systemu monitoringu ścieków obejmującego wiele punktów pomiarowych z zamontowanymi układami pomiarowymi KAMA. Stacja współpracuje z najczęściej stosowanymi systemami transmisji danych i monitoringu AKPiA.
Opcjonalnie stacja Sm-03 może rejestrować również temperaturę ścieków lub opad deszczu.

Dlaczego KAMA?

Monitoring przepływu ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wykorzystywany jest jako narzędzie wspomagające efektywne zarządzanie siecią, ale także służy ocenie wpływu na środowisko naturalne. Monitorowanie spływu ścieków przez przelewy burzowe do zbiorników naturalnych sprzyja zachowaniu bezpieczeństwa wód lądowych. Poza aspektami praktycznymi kontrola ilości odprowadzanych ścieków to także wymierna korzyść finansowa.
Wszelkiego rodzaju pomiary przepływu ścieków wraz z utworzeniem sieci monitoringu punktów pomiarowych można zrealizować korzystając UKŁADÓW POMIAROWYCH KAMA wraz z aplikacja H2O MON-Stream.

System Monitoringu H2O MON-Stream

Komunikacja zdalna z rozproszonymi urządzeniami pomiarowymi.
Bieżąca rejestracja zadanych parametrów urządzeń zdalnych.
Dostęp do parametrów bieżących oraz do danych historycznych.
Intuicyjna obsługa poprzez czytelne wskaźniki wizualne.
Definiowanie, rejestracja i sygnalizowanie przekroczeń zadanych progów parametrów.
Powiadomienia o przekroczeniach i incydentach z wykorzystaniem email-i oraz SMS-ów.
Wizualny monitoring.
Raportowanie, wydruki, zestawienia, wykresy.
Eksport danych pierwotnych i agregowanych.
Analizy, prognozowanie i planowanie.

Do Pobrania