English Polski

Ważne: aktualny stan prawny w sprawie stosowania przyrządów pomiarowych do wód opadowych i ścieków

 

Produkujemy i montujemy układy pomiarowe do wód opadowych ścieków od ponad 30lat.
Fizycznie mierzymy ich ilość od zera, a nie szacujemy jak inni.

Orły Polskiej Przedsiębiorczości - Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Zwężki KAMA do kanalizacji deszczowej i sanitarnej Zwężki KAMA do kanalizacji deszczowej i sanitarnej Zwężki KAMA do kanalizacji deszczowej i sanitarnej Zwężki KAMA do kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Zwężka jest objęta ochroną prawną na zasadzie wzoru wspólnotowego UE nr rej OHIM 000988746-002