English Polski

Ważne: prawna kontrola metrologiczna komunikat GUM

Orły Polskiej Przedsiębiorczości - Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Zwężki KAMA do kanalizacji deszczowej i sanitarnej Zwężki KAMA do kanalizacji deszczowej i sanitarnej Zwężki KAMA do kanalizacji deszczowej i sanitarnej Zwężki KAMA do kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Zwężka jest objęta ochroną prawną na zasadzie wzoru wspólnotowego UE nr rej OHIM 000988746-002